Archiwum
projekty i raporty

Działalność badawcza Seminarium Energetycznego znajduje się aktualnie w fazie opracowywania założeń kilku projektów oraz poszukiwania źródeł ich finansowania.

Zaawansowane prace koncepcyjne obejmują następujące projekty:
  • „Społeczne oczekiwania i obawy związane z przyszłością polskiej energetyki”
  • „Energetyka prosumencka jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości obywatelskiej oraz zasobów kapitału społecznego w gminie”.

Stan środowiska i zmiany klimatu

Ekologia i zmiany klimatu – tu mowa głównie o globalnym ociepleniu – zajmują już stałe miejsce w dyskusji publicznej. W jednym z ostatnich sondaży zapytaliśmy o to, jak Polacy oceniają stan środowiska w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Interesowała nas także społeczna świadomość procesów klimatycznych: czy klimat się zmienia, w jaki sposób te zmiany następują i co za nie odpowiada.
komunikat z badań nr 39/2016
(ISSN 2353-5822)

Zmiany klimatu na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz świadomość źródeł globalnej emisji CO2

Nasilenie katastrofalnych zjawisk klimatycznych i częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniających się do powstawania ogromnych strat materialnych i społecznych, spowodowało, że kwestie zmian klimatu i czynników je powodujących znalazły się w sferze zainteresowania nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerokiej opinii publicznej.
komunikat z badań nr 37/2016
(ISSN 2353-5822)

Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej

Dwudziestego lutego 2015 roku uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zawierała ona tzw. poprawkę prosumencką, która – dzięki systemowi wsparcia w postaci taryf gwarantowanych – umożliwiałaby obywatelom i małym firmom bezpieczne inwestowanie w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW. Ustawa miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak 31 grudnia 2015 podpisana została jej nowelizacja, opóźniająca wejście w życie przepisów o pół roku, czyli do 1 lipca 2016.
komunikat z badań nr 36/2016
(ISSN 2353-5822)

Ekologia w energetyce – deklaracje i postawy

Energia jest niezbędna do życia. Nie umiemy, nie jesteśmy w stanie bez niej funkcjonować, zarówno w wymiarze prywatnym, domowym, jak i globalnym. Spalanie węgla, ropy i gazu nie jest jednak obojętne dla środowiska i klimatu. Alternatywą są odnawialne źródła energii – uznawane za bezpieczniejsze, tańsze i bardziej perspektywiczne. Ale czy Polacy poparliby ekologię w energetyce, jeśli musieliby za nią więcej płacić?
komunikat z badań nr 32/2016
(ISSN 2353-5822)

Polacy o przyszłości energetycznej kraju.

W styczniu br. w Warszawie odbyła się debata „Polityka energetyczna 2050”, zorganizowana w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Jej głównymi tematami były: strategia energetyczna państwa, rozwój technologii i OZE oraz rola wsparcia regulacyjnego dla poszczególnych źródeł energii. Uczestniczący w debacie minister nowo powstałego resortu energii podkreślił, że celem strategicznym rozwoju polskiej energetyki będzie wykorzystywanie energii z rodzimych źródeł, wytwarzanej przede wszystkim z krajowych surowców energetycznych.
komunikat z badań nr 28/2016
(ISSN 2353-5822)