Archiwum
Sprawozdań

Komunikat: ``Inwestycje przemysłowe w regionach przechodzących proces transformacji energetycznej``. 9.11.2021

Podczas Seminarium zostały zaprezentowane dwa projekty inwestycyjne, adresowane do regionów przechodzących proces transformacji energetycznej…

Posiedzenie na temat: ``Sprawczość społeczności lokalnych wobec Funduszu Sprawiedliwej Transformacji``. 30.03.2021

Podstawą debaty był panel ekspertów organizacji pozarządowych: Marta Anczewska (WWF), Radosław Gawlik (EKO-UNIA), dr Maciej Kozakiewicz (Źródła) oraz wystąpienie Aleksandry Tomczak (gabinet wiceprzewodniczącego wykonawczego KE Fransa Timmermansa). Podczas trwającej 3 godz. dyskusji podniesiono wiele ważnych kwestii i postulatów. Przebieg dyskusji będzie przedmiotem osobnego opracowania. Niniejszy materiał ujmuje główne wnioski i rekomendacje celem ich prezentacji środowiskom zainteresowanym transformacją energetyczną.

Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa, 07.06.2016 r.

Dnia 7 czerwca 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie Seminarium Energetycznego Collegium Civitas tym razem pod hasłem: „Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa”. Tematem przewodnim obrad był stosunek Polaków do zasadniczych dylematów polskiej energetyki oraz próba wyjaśnienia przez ekspertów istotnych zmian postaw i rysujących się tendencji w kontekście dziejących się procesów społecznych i gospodarczych.

Strategiczne problemy energetyki odnawialnej, 23.02.2016 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki odnawialnej”. W pierwszej części spotkania prof. dr hab. Paweł Ruszkowski zaprezentował drugi numer czasopisma „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” oraz wstępny raport z badań dotyczących świadomości energetycznej.

Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej, 29.09.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej, 14.04.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor CC. Misję i formułę organizacyjną Seminarium zaprezentował prof. dr hab. Paweł Ruszkowski.