Energetyka

Specustawa wiatrowa

150 150 @dmin2022

Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w ogóle konieczna Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w…

read more

Regionalizacja cen energii?

150 150 Paweł Ruszkowski

Regionalizacja cen energii? Czy popieracie Państwo koncepcję podjęcia znaczących inwestycji w OZE w tych gminach wiejskich, które dysponują odnawialnymi zasobami…

read more

Komunalizacja sieci?

150 150 Paweł Ruszkowski

Komunalizacja sieci? Co sądzicie Państwo o propozycji komunalizacji lokalnych sieci elektroenergetycznych w samorządach mających odpowiedni potencjał infrastrukturalny i kompetencyjny, np.…

read more

Kierunek samorząd

150 150 Paweł Ruszkowski

Kierunek samorząd Czy jesteście Państwo zwolennikami rozszerzenia formalnych kompetencji samorządu terytorialnego w obszarze realizacji lokalnej polityki energetycznej?

read more