Spis treści numeru X. - 1/2022

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 3 – “Od Redakcji”

strona 5 – Grzegorz Wiśniewski

Przemilczane filary transformacji polskiej energetyki
The unsaid pillars of the transformation of the Polish energy sector

strona 21 – Andrzej P. Sikora

Amerykańskie dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) według Joe Bidena
American Supplies of Liquefied Natural Gas (LNG) According to Joe Biden

strona 37 – Paweł Ruszkowski, Beata Roguska, Michał Feliksiak

Wybrane aspekty świadomości energetycznej polskiego społeczeństwa
Selected Aspects of Energy Awareness in Polish Society

strona 53 – Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji
Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, 17 kwietnia 2023 roku

Polski trójkąt energetyczny: węgiel – odnawialne źródła energii – atom

Unauthorized transcription of selected discussion fragments during
the Collegium Civitas Energy Seminar, April 17, 2023
Polish Energy Triangle: Coal – Renewable Energy Sources – Nuclear