O projekcie
Seminarium Energetycznego
Collegium Civitas

Kim jesteśmy

Seminarium Energetyczne to zespół ekspertów akademickich oraz praktyków gospodarczych, zajmujących się problematyką energetyczną. Rozpoczęliśmy działalność w kwietniu 2015 r. debatą pt. „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Wyniki naszej pracy są publikowane w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „ENERGETYKA – SPOŁECZEŃSTWO – POLITYKA”.

Cele

 • Merytorycznym celem Seminarium jest prezentacja, analiza i dyskusja kompleksu uwarunkowań długofalowej strategii energetycznej Polski, co oznacza perspektywę roku 2050. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, technologiczne i społeczne.
 • Naukowo-badawczym celem Seminarium jest przygotowanie i realizacja projektów badawczych, koncentrujących się na procesie modernizacji polskiej energetyki. Szczególnie interesująca jest perspektywa poznawcza, dotycząca zastosowania w tym procesie nowych technologii, spełniających międzynarodowe standardy środowiskowe.
 • Popularyzatorskim celem Seminarium jest prezentacja wyników badań, analiz i ekspertyz właściwym instytucjom państwa. Równie ważne jest docieranie z rzetelnym i zrozumiałym przekazem na temat modernizacji energetyki zarówno do elit opiniotwórczych, jak i do opinii publicznej.

Zespół ekspertów uczestników Seminarium Energetycznego Collegium Civitas

 • Tomasz Bańkowski (Veolia)
 • Dr Andrzej Cylwik, CASE
 • Prof. Anna Fornalczyk, PŁ
 • Andrzej Guła, Instytut Ekonomii i Środowiska
 • Marek Gawron, CC
 • Dr Katarzyna Iwińska, CC
 • Prof. Leszek Jesień, CC
 • Marian Kłysz, Tauron
 • Dr Tomasz Kowalak, długoletni pracownik URE
 • Dr Paweł Matuszewski, UKSW
 • Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH
 • Prof. Maciej Nowicki, PW
 • Prof. Andrzej Ochocki, UKSW
 • Dr Anna Oniszk-Popławska, IEO
 • Jarosław Pałasz, Energoprojekt
 • Prof. Rafał Pankowski, CC
 • Dr hab. Andrzej Przestalski, UAM
 • Prof. Paweł Ruszkowski, CC
 • Dr Andrzej Sikora
 • Tomasz Siewierski, PŁ
 • Doc. dr Paweł Skowroński, PW
 • Dr Dominik Smyrgała, CC
 • Dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW
 • Dr Piotr Stankiewicz, UMK
 • Dr Łukasz Tolak, CC
 • Marek Wodawski, ESV S.A.
 • Grzegorz Wiśniewski, IEO
 • Dr Rafał Wiśniewski, UKSW
 • Prof. Andrzej Zybała, CC