Spis treści numeru II. - 2/2015

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 5 – “Od Redakcji”

strona 9 – Aniela Dylus

Wokół społecznej odpowiedzialności biznesu: geneza, istota, zastrzeżenia
Around corporate social responsibility: origins, essence, stipulations

strona 25 – Mariusz Swora

Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej w świetle przepisów prawa UE
The integration of regional electricity markets in light of the provisions of the EU law

strona 39 – Waldemar Szulc

Aktualne i przewidywane w najbliższych latach warunki funkcjonowania energetyki konwencjonalnej w Polsce
Conditions for the operation of conventional power engineering in Poland – current state and situation expected in the coming years

strona 53 – Monika Morawiecka

Uwarunkowania wieloletniej strategii inwestycyjnej w energetyce konwencjonalnej w Polsce
Long term investment climate for conventional energy sector in Poland

strona 69 – Autoryzowany zapis dyskusji która odbyła się 29 września 2015 roku podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, z udziałem: Andrzeja Cywlika, Katarzyny Iwińskiej, Tomasza Kowalaka, Moniki Morawieckiej, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Skowrońskiego i Mariusza Swory

Spory wokół sytuacji energetyki konwencjonalnej
Disputes over the state of the conventional power engineering

strona 81 – Grzegorz Wiśniewski

Aktualny komentarz – Realizacja zobowiązań dotyczących energii z OZE

Implementation of commitments concerning RES energy

Strona 89 – Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji