Spis treści numeru III. - 1/2016

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 5 – “Od Redakcji”

strona 7 – Tomasz Kowalak

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii
Renewable Energy Sources as a power security of energy consumers

strona 31 – Zbigniew Styczyński, Przemysław Komarnicki, Martin Stoetzer

Transformacja systemu elektroenergetycznego w Niemczech: Energiewende – quo vadis?
Transformation of the power system in Germany: Energiewende – quo vadis?

strona 51 – Władysław Mielczarski

Krajowy system elektroenergetyczny wobec odnawialnych źródeł energii
The national power system with reference to the renewable energy sources

strona 61 – Grzegorz Wiśniewski

Zmiana paradygmatu w energetyce – rolnik podmiotem i producentem energii
A paradigm shift in energy – farmer as subject and energy producer

strona 83 – Nieautoryzowany zapis dyskusji, która odbyła się 23 lutego 2016 roku podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, z udziałem: Andrzeja Guły, Tomasza Kowalaka, Władysława Mielczarskiego, Jarosława Pałasza, Janusza Pilitowskiego, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Skowrońskiego, Zbigniewa Styczyńskiego, Romana Targosza, Grzegorza Wiśniewskiego i Marka Wodawskiego

Strategiczne dylematy energetyki odnawialnej
The strategic dilemmas renewable energy

strona 107 – Grzegorz Wiśniewski

Opinia dla Narodowej Rady Rozwoju dotycząca pakietu klimatycznego i handlu emisjami przedłożona 24 marca 2016 roku

Opinion for the National Development Chamber on the climate package and Emissions Trading System submitted on 24th March 2016