Spis treści numeru V. - 01/2017

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 5 – “Od Redakcji”

strona 9 – Monika Morawiecka

Pakiet zimowy – czysta energia dla wszystkich Europejczyków czy raczej koniec krajowych polityk energetycznych?
Winter Package – Clean energy for all Europeans or rather the end of the National Energy Policies?

strona 23 – Marcin Krupa, Andrzej P. Sikora, Mateusz P. Sikora

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, a możliwości realizacji inwestycji elektroenergetycznych w Polsce
Energy policy of the European Union and possibilities of investment realization in power generation capacities in Poland

strona 59 – Jan Rączka

Rynek mocy – skutki dla odbiorców energii
Power market – effects for energy consumers

strona 71 – Tomasz Kowalak

Współspalanie biomasy z węglem: efektywne narzędzie polityki energetyczno-klimatycznej czy szkodliwa gra pozorów?
Combustion of biomass with coal: an effective tool for energy and climate policy or a harmful game of sarcasm?

strona 83 – Szymon Ciukaj

Techniczne uwarunkowania współspalania biomasy
The technical considerations of biomass co-firing in coal fired power boilers

strona 115 – Nieautoryzowany zapis wybranych wystąpień prelegentów i towarzyszącym im dyskusji podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, które odbyło się 21 marca 2017 roku

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, a możliwości realizacji inwestycji elektroenergetycznych w Polsce

European Union’s energy policies vs electro energetic investments opportunities in Poland

Strona 151 – Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji

Strona 153 – Spis treści poprzednich numerów