Spis treści numeru VIII. - 2/2018

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 1 – “Od Redakcji”

Publikację 8 nr naszego czasopisma można umieścić w kontekście kilku istotnych dla przyszłości energetyki wydarzeń. W Madrycie trwa Szczyt Klimatyczny COP 25, podczas którego Greta Thunberg powiedziała, że usilne starania młodych aktywistów wciąż nie przekładają się na konkretne działania polityczne…

strona 3 – Jan Popczyk

Transformacja energetyki (za pomocą reformy ustrojowej rynku energii elektrycznej) do monizmu elektrycznego odnawialnych źródeł energii 2050 – Raport
Transformation of Energy (by the New Competitive Electricity Market) to Electric Monism Renewable Energy 2050

strona 88 – Włodzimierz Ehrenhalt

Kierunki transformacji polskiej energetyki
Polish Energy Sector: the Basic Direction of the Transformation

strona 104 – Grzegorz Wiśniewski

Elektrownia węglowa w Ostrołęce vs. fotowoltaika. Wyniki symulacji i analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej – wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii
New coal power plant in Ostrołęka vs. photovoltaics farms The results of the simulation and analysis of the Institute for Renewable Energy – the impact of electricity prices escalation in Poland on the profitability of investments in renewable energy sources

strona 110 – Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 18 czerwca 2019 roku

Trajektorie transformacji energetyki – horyzont 2050
The Trajectories of Energy Transformation – Horizon Year 2050. Selected parts of discussion during the Collegium Civitas Energy Seminar, June 18, 2019

strona 117 – Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji

strona 118 – Spis treści poprzednich numerów