Spis treści numeru X. - 1/2022

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 5 – “Od Redakcji”

strona 3 – Michael Kranhold, Zbigniew Styczyński

Transformacja systemu energetycznego w Niemczech: Energiewende – faza druga
Energy system transition in Germany:
Energiewende – second phase

strona 29 – Grzegorz Wiśniewski

Czy niedoinwestowana sieć elektroenergetyczna ograniczy rozwój fotowoltaiki?
Does improperly invested power grid set the limits of photovoltaics development?

strona 41 – Profesor dr hab. Paweł Ruszkowski

Ślad węglowy w świadomości społecznej
Carbon footprint in the social consciousness

strona 52 – Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, 3 listopada 2021 roku

Inwestycje przemysłowe w regionach przechodzących proces transformacji energetycznej.

Selected parts of discussion during the Collegium Civitas Energy Seminar, November 3, 2021
Industrial investments in regions undergoing the process of energy transformation