Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
dla Energetyka-Collegium.pl

1. Wprowadzenie.
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników witryny http://energetyka-collegium.pl o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, w tym zbierania, wykorzystywania, przekazywania i bezpieczeństwa informacji, które mogą być gromadzone podczas korzystania z witryny.

2. Dane Administratora.
Administrator danych osobowych:
Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 7197

3. Zakres Zbieranych Danych.
Witryna może zbierać dane osobowe, takie jak:

 • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące korzystania z witryny (np. adres IP, typ przeglądarki)

4. Cel Przetwarzania Danych.
Dane osobowe zbierane przez witrynę http://energetyka-collegium.pl są używane wyłącznie w celu:

 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników
 • Poprawy jakości usług świadczonych przez witrynę
 • Realizacji celów analitycznych i statystycznych

5. Prawa Użytkowników.
Użytkownicy witryny mają prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania danych
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6. Bezpieczeństwo Danych.
Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkowników i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do tych danych.

7. Udostępnianie Danych Trzecim Stronom.
Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane żadnym niepowiązanym trzecim stronom bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że wymaga tego prawo.

8. Zmiany w Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników na stronie witryny.

9. Kontakt.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego w sekcji „Dane Administratora”.

Data ostatniej aktualizacji: 23.11.2023