Projekty i raporty

Seminarium Energetycznego

Działalność badawcza Seminarium Energetycznego znajduje się aktualnie w fazie opracowywania założeń kilku projektów oraz poszukiwania źródeł ich finansowania.

Zaawansowane prace koncepcyjne obejmują następujące projekty:
  • „Społeczne oczekiwania i obawy związane z przyszłością polskiej energetyki”
  • „Energetyka prosumencka jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości obywatelskiej oraz zasobów kapitału społecznego w gminie”.

Zmiany klimatu

Abstract
More than three quarters (77%) of EU citizens think climate change is a very serious problem at this moment. A majority of Europeans think that the European Union (56%), national governments (56%), business and industry (53%) are responsible for tackling climate change. 35% hold themselves personally responsible. More than eight in ten respondents think that it is important that their national government (86%) and the European Union (85%) take action to improve energy efficiency by 2030 (e.g. by encouraging people to insulate their home, install solar panels or buy electric cars).
Raport Eurobarometru
Bezpośredni link do artykułu: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2954

Stan środowiska i zmiany klimatu

Ekologia i zmiany klimatu – tu mowa głównie o globalnym ociepleniu – zajmują już stałe miejsce w dyskusji publicznej. W jednym z ostatnich sondaży zapytaliśmy o to, jak Polacy oceniają stan środowiska w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Interesowała nas także społeczna świadomość procesów klimatycznych: czy klimat się zmienia, w jaki sposób te zmiany następują i co za nie odpowiada.
komunikat z badań nr 39/2016
(ISSN 2353-5822)

Zmiany klimatu na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz świadomość źródeł globalnej emisji CO2

Nasilenie katastrofalnych zjawisk klimatycznych i częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniających się do powstawania ogromnych strat materialnych i społecznych, spowodowało, że kwestie zmian klimatu i czynników je powodujących znalazły się w sferze zainteresowania nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerokiej opinii publicznej.
komunikat z badań nr 37/2016
(ISSN 2353-5822)

Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej

Dwudziestego lutego 2015 roku uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zawierała ona tzw. poprawkę prosumencką, która – dzięki systemowi wsparcia w postaci taryf gwarantowanych – umożliwiałaby obywatelom i małym firmom bezpieczne inwestowanie w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW. Ustawa miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak 31 grudnia 2015 podpisana została jej nowelizacja, opóźniająca wejście w życie przepisów o pół roku, czyli do 1 lipca 2016.
komunikat z badań nr 36/2016
(ISSN 2353-5822)

Zapraszamy do zapoznania się
z archiwalnymi projektami
i raportami Seminarium Energetycznego.