Sprawozdania

Seminarium Energetycznego

Rekomendacje Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w obszarze polityki energetycznej - Kwiecień 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 odbyło się posiedzenie na temat: „Polski trójkąt energetyczny: Węgiel – OZE – Atom”. Referaty wygłosili: prezes Tomasz Pogajniak (Polska Izba Energetyki Odnawialnej), dr Paweł Gajda (AGH) oraz dr Łukasz Tolak (CC). W wyniku dyskusji uczestnicy sformułowali poniższe rekomendacje, z intencją przekazania ich do wiadomości opinii publicznej.

Wnioski i rekomendacje z obrad Seminarium Energetycznego. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Bełchatowa – szansa czy zagrożenie? 31.01.2023 r.

W dniu 5 grudnia 2022 Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Wspomniane plany o wartości ponad 3,85 mld euro, finansowane w ramach (FST), dotyczą wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Pula środków z FST przeznaczona województwa łódzkiego wynosi 369,5 mln euro w tym 176 mln euro dla Bełchatowa.

Zapraszamy do zapoznania się
z archiwalnymi sprawozdaniami Seminarium Energetycznego.