Blog
"Transformacja energetyczna"

Blog “Transformacja energetyczna”

Szanowni Państwo,

Wiele środowisk społecznych oczekuje jasno zdefiniowanej strategii rządu dotyczącej kierunków rozwoju polskiej energetyki. Zainteresowany jest zarówno biznes prywatny działający w otoczeniu energetyki zawodowej, jak też przedsiębiorcy funkcjonujący w obszarze OZE. Swoje obawy, dotyczące perspektyw instalacji prosumenckich formułują setki tysięcy ich właścicieli. Trzeba też uwzględnić niejasną sytuację pracowników koncernów energetycznych, którzy pomimo podpisanych z rządem PiS umów społecznych nie wiedzą w jakich warunkach organizacyjnych będą zatrudnieni w nieodległej przyszłości.

Transformacja energetyczna, która powinna odpowiedzieć na społecznie deklarowane nadzieje i obawy znajduje się w sytuacji porównywalnej do dryfującego okrętu. Trudno przewidzieć w jakim kierunku popłynie.

W tej sytuacji uruchamiamy otwarte forum dyskusyjne w formie bloga „Transformacja energetyczna”. Jako punkt wyjścia do dyskusji publikujemy stanowisko Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu.

Zapraszamy do dyskusji!

Paweł Ruszkowski, Katarzyna Witkowska
administratorzy bloga

Uwaga: Wpisy są zamieszczane po akceptacji przez administratorów.

Stanowisko Seminarium Energetycznego CC w kwestii polityki energetycznej rządu Donalda Tuska
150 150 @dmin2022

Czy mamy w Polsce adekwatną do wyzwań politykę energetyczną? Jako grupa ekspertów praktyków i naukowców związanych z branżą energetyczną diagnozujemy od dłuższego czasu narastanie zagrożeń dla polskiej gospodarki związanych z bardzo niskim poziomem inwestycji. Naszym zdaniem jedną z głównych  przyczyn tego stanu rzeczy jest  niekonkurencyjna cena energii elektrycznej. Aktualnie cena energii elektrycznej w polskiej gospodarce…

read more
Specustawa wiatrowa
150 150 @dmin2022

Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w ogóle konieczna Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w ogóle konieczna, a czy nie wystarczą wyłącznie istniejące zapisy ogólne dotyczące realizacji inwestycji (każdej) w Prawie Ochrony Środowiska, Prawie Budowlanym lub Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku…

read more
Koncerny czy energetyka obywatelska?
150 150 Paweł Ruszkowski

Koncerny czy energetyka obywatelska? Czy uważacie Państwo za celowe ograniczenie wsparcia dla koncernów energetycznych i scentralizowanych technologii przy równoczesnym zwiększeniu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie udziału w środkach unijnych oraz przez wzrost dochodów własnych?

read more
Regionalizacja cen energii?
150 150 Paweł Ruszkowski

Regionalizacja cen energii? Czy popieracie Państwo koncepcję podjęcia znaczących inwestycji w OZE w tych gminach wiejskich, które dysponują odnawialnymi zasobami energii (dużo słońca, dużo wiatru), co prowadziłoby w konsekwencji do regionalizacji cen energii oraz do sprzedaży nadwyżek czystej energii odbiorcom z obszarów miejskich?

read more
  • 1
  • 2