Blog
energetyki lokalnej

Blog energetyki lokalnej

Obywatelskie Sieci Energetyczne

Szanowni Państwo,
Podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, które odbyło się w dniu 21 listopada 2023 r. przedmiotem bardzo dynamicznej dyskusji stała się kwestia lokalnej transformacji energetycznej, realizowanej w oparciu o kompetencje i zasoby samorządu terytorialnego. Uczestnicy Seminarium zadeklarowali gotowość kontynuacji debaty w formie interaktywnego bloga.

Przyjmujemy procedurę publikacji wypowiedzi najpóźniej po 8-10 godz. od jej wpisania przez uczestnika/uczestniczkę dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!

Paweł Ruszkowski, Grzegorz Wiśniewski
administratorzy bloga

Specustawa wiatrowa
150 150 @dmin2022

Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w ogóle konieczna Warto zadać pytanie, czy „specustawa” wiatrowa jest obecnie w ogóle konieczna, a czy nie wystarczą wyłącznie istniejące zapisy ogólne dotyczące realizacji inwestycji (każdej) w Prawie Ochrony Środowiska, Prawie Budowlanym lub Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku…

read more
Koncerny czy energetyka obywatelska?
150 150 Paweł Ruszkowski

Koncerny czy energetyka obywatelska? Czy uważacie Państwo za celowe ograniczenie wsparcia dla koncernów energetycznych i scentralizowanych technologii przy równoczesnym zwiększeniu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie udziału w środkach unijnych oraz przez wzrost dochodów własnych?

read more
Regionalizacja cen energii?
150 150 Paweł Ruszkowski

Regionalizacja cen energii? Czy popieracie Państwo koncepcję podjęcia znaczących inwestycji w OZE w tych gminach wiejskich, które dysponują odnawialnymi zasobami energii (dużo słońca, dużo wiatru), co prowadziłoby w konsekwencji do regionalizacji cen energii oraz do sprzedaży nadwyżek czystej energii odbiorcom z obszarów miejskich?

read more
Komunalizacja sieci?
150 150 Paweł Ruszkowski

Komunalizacja sieci? Co sądzicie Państwo o propozycji komunalizacji lokalnych sieci elektroenergetycznych w samorządach mających odpowiedni potencjał infrastrukturalny i kompetencyjny, np. poprzez współdziałanie ze spółkami komunalnymi lub z elektrociepłowniami przemysłowymi?

read more
  • 1
  • 2