Uncategorized

Koncerny czy energetyka obywatelska?

150 150 Paweł Ruszkowski

Koncerny czy energetyka obywatelska? Czy uważacie Państwo za celowe ograniczenie wsparcia dla koncernów energetycznych i scentralizowanych technologii przy równoczesnym zwiększeniu…

read more